Algemene Voorwaarden

Je ontkomt er niet aan: Algemene voorwaarden. Ook wij hebben ze. Wanneer je zaken doet met ons, hanteren we de Nederland ICT voorwaarden, zoals die zijn opgesteld in 2014. Nederland ICT is een vereniging van bedrijven in de ICT Sector, waarin we als Fris Online ook actief zijn. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Voor sommige diensten en overeenkomsten kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Deze specifieke voorwaarden vind je terug in de overeenkomst.

Wij werken voor en met

Blue Coded
JSP Reclame
Erasmus MC